Bolag (5 st)

Sala kommun bedriver en del av sin verksamhet genom hel- eller delägda aktiebolag. Kommunen har även ägarandel i det regionala bolaget Vafab miljö AB.