Sala Heby Energi AB

Bolaget är 87,5 % kommunalägt av Sala kommun och 12,5 % av Heby kommun. Styrelsen utses av respektive kommunfullmäktige, där Sala utser fem ledamöter och Heby två. Ordförande i styrelsen nomineras av Sala och vice ordförande i styrelsen nomineras av Heby.

Uppdrag (9 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Eriksson Christer C Ordförande 1
Gustafsson Christer C Ledamot 2
Widén Johan M Ledamot 3
Juthberg Bengt S Ledamot 4
Lindgren Ann-Kristin S Ledamot 5
Åberg Eva S Lekmannarevisor 6
Nilsson Elisabeth C Lekmannarevisorsersättare 7
Wigelsbo Anders C Ombud 8
Hamrin Erik M Ombuds ersättare 9