Kommunstyrelsens ledningsutskott

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Utskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda kommunstyrelsens ärenden samt att fatta beslut i enlighet fastslagna delegationsordning. Vidare fullgör utskottet kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wigelsbo Anders C Ordförande 1
Hamrin Erik M Vice ordförande 2
Johansson Sture C Ledamot 3
Spårebo Ulrika S Oppositionsledare 4
Andersson Glenn S Ledamot 5
Pettersson Elisabet C Ersättare 6
Westman Hanna SBÄ Ersättare 7
Edman Magnus SD Ersättare 8
Runerås Camilla S Ersättare 9
Kärvinge Viktor S Ersättare 10
Johansson Mona L Repr. m. insynsrätt 11
Holm Magnus KD Repr. m. insynsrätt 12
Ritvadotter Johanna V Repr. m. insynsrätt 13
Kilholm Lindström Ingela MP Repr. m. insynsrätt 14