Vård- och omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, hemsjukvård, stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning samt samordna alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Pettersson Elisabet C Ordförande 1
Johansson Elin M Vice ordförande 2
Joneklav Hanke KD Ledamot 3
Svensson Peter L Ledamot 4
Runerås Camilla S 2:e vice ordförande 5
Edvardsson Kenneth S Ledamot 6
Eriksson Louise SD Ledamot 7
Ohlsson Ulla C Ersättare 8
Kihlström Victoria M Ersättare 9
Sandberg Lars SBÄ Ersättare 10
Nilsson Lotta S Ersättare 11
Gustavsson Fassika S Ersättare 12
Kvarnryd Olle V Ersättare 13
Juthberg Liisa SD Ersättare 14