Skolnämnden

Skolnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar samt vuxnas lärande och kulturskola.