Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att kommunverksamheten bedrivs i enlighet med de mål som kommunfullmäktige bestämt. Den leder och samordnar allt arbete inom kommunen och ansvarar för kommunens ekonomi.

Uppdrag (26 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wigelsbo Anders C Ordförande 1
Johansson Sture C Ledamot 2
Pettersson Elisabet C Ledamot 3
Hamrin Erik M 1:e vice ordförande 4
Bergling Tomas M Ledamot 5
Westman Hanna SBÄ Ledamot 6
Spårebo Ulrika S 2:e vice ordförande 7
Andersson Glenn S Ledamot 8
Runerås Camilla S Ledamot 9
Kärvinge Viktor S Ledamot 10
Ritvadotter Johanna V Ledamot 11
Edman Magnus SD Ledamot 12
Andersson Andreas SD Ledamot 13
Westin Anders C Ersättare 14
Larsson Bengt C Ersättare 15
Johansson Mona L Ersättare 16
Eriksson Martin M Ersättare 17
Larsson Gunnar M Ersättare 18
Andersson Marcus SBÄ Ersättare 19
Holm Magnus KD Ersättare 20
Kihlström Bo S Ersättare 21
Calissendorff Thomas S Ersättare 22
Hedlund Daniel S Ersättare 23
Kilholm Lindström Ingela MP Ersättare 24
Eriksson Louise SD Ersättare 25
Lindqvist Sverre SD Ersättare 26